Kommunikation som bygger förtroende

Vår långa erfarenhet har gett oss stor förståelse för hur man kommunicerar med barnfamiljer utifrån deras egna behov, med sikte på att etablera en stabil och långsiktig relation med ert varumärke. Vi erbjuder möjlighet att nå föräldrar både offline, med fysiska produktpaket, och online, med digitala kampanjer. Genom våra unika kommunikationskanaler kan ni tillsammans med andra ledande varumärken nå fram till tre av fyra föräldrar med produktprover, information, gåvor och erbjudanden.


BabyBox®

BabyBox® beställs av gravida och har ett relevant och välkommet innehåll för den blivande familjen.

BabyBag®

BabyBag® delas ut av vårdpersonal till nyblivna föräldrar och är fylld med omtyckta och användbara saker som den nya familjen behöver.

The BabyApp

The BabyApp låter föräldrarna följa barnets utveckling i magen vecka för vecka  och ger råd på vägen.

BabyBox Magasin

BabyBox Magasin är en gratis tidning till gravida som distribueras i BabyBox. Magasinet innehåller aktuella teman kring graviditeten.

BabyBag Magasin

BabyBag Magasin är en gratis tidning till den nyblivna familjen som distribueras i BabyBag. Magasinet innehåller aktuella teman kring och efter födseln.

Digitala kampanjer

Digitala kampanjer skickas ut via e-post vid tidpunkter då nya behov uppstår i barnfamiljen.

Selekterade adresser

Selekterade adresslistor ger er möjlighet att själva kommunicera med målgruppen genom fysiska utskick, e-postutskick, telefon eller sms.

Konsumentundersökningar

Riktade konsumentundersökningar ger värdefull kunskap om målgruppens behov, önskemål och uppfattning om produkter och varumärken.