Nå tre av fyra familjer i Norden

Nordic Family Group är ett mediehus med gedigen kunskap kring kommunikation med familjer under graviditet och småbarnsår. Genom egna, väl etablerade kommunikationskanaler erbjuder vi möjlighet att nå denna informationssökande målgrupp i ett tryggt och positivt sammanhang – med syfte att bygga en stark relation med ert varumärke.