Nordic Family Group AB’s policy för datahantering

Nordic Family Group respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

För dig som är, har varit kund, som varit eller som vi bedömt borde vara intresserad av vår information och tjänster.

  • Vi samlar in personuppgifter utifrån din och mediabranschens nytta som berättigat intresse
  • Men, inga känsliga personuppgifter, endast personuppgifter om personer i egenskap av sina funktioner/yrkesroller, t ex. VD, ägare eller annan ledande befattning samt andra befattningar inom sälj-, marknad-, produkt-, beslutsstöd-, analys-, HR-avdelningar etc., på företag som på något sätt är eller borde vara intresserade av mediabranschen och/eller aktörer på den marknaden.
  • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
  • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system, t ex. CRM-system
  • Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Nordic Family Group AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Nordic Family Group AB eller så kan du höra av dig till datainspektionen ([email protected]).

Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Nordic Family Group AB. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Nordic Family Group AB

Nedre Långvinkelsgatan 5

252 20 Helsingborg

042-165900

[email protected]

organisationsnr: 556576-2530