Selekterade adresser

Tillgång till selekterade adresslistor ger våra samarbetspartners möjlighet att själva kommunicera med målgruppen genom fysiska utskick, e-postutskick, telefon eller sms. Kommunikationen kan vara en del i er mediemix och ske vid den tidpunkt som bäst matchar målgruppens behov.

Utifrån vår kunskap om målgruppen säkerställer vi att alla utskick innehåller relevanta och välkomna erbjudanden för familjen.